Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystego otwarcia gminnej inwestycji w w Dobrowie

Uroczyste otwarcie inwestycji w gminie Tychowo

2 października br., w piątek, w miejscowości Dobrowo odbyło się uroczyste otwarcie gminnej inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo, gm. Tychowo”.

Zebranych gości przywitał burmistrz Robert Falana, w uroczystości uczestniczyli: 

 • Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski,
 • Zdzisław Polek oraz Dariusz Michalak - Wiceprzewodniczący RM w Tychowie,
 • radni miejscy,
 • Zbigniew Raczewski – Sekretarz Powiatu Białogardzkiego,
 • Emilia Bury – Burmistrz Białogardu,
 • Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina,
 • Jacek Rudziński – Zastępca Burmistrza Tychowa,
 • Jarosław Wasilewicz – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Tychowo,
 • ks. Rafał Stasiejko – Proboszcz Parafii w Dobrówku,  
 • dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Jan Kapuściński oraz Lucyna Osiecka - Kachnowicz – przedstawiciele Referatu NBŚ w Urzędzie Miejskim w Tychowie,
 • Zbigniew Sawicki – wykonawca inwestycji, KGW „Babeczki”z Dobrowa,
 • Sołtys i Rada Sołecka Dobrowa,
 • Zespoły Ludowe „Dobrowianki”
 • „Radość” a także licznie przybyli mieszkańcy Dobrowa i gminy Tychowo.  

Uroczystość prowadziła Lucyna Michalak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Po przemowach zaproszonych gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie burmistrz Falana zaprosił Zdzisława Polka do posadzenia dębu oraz do odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Posadzone drzewko otrzymało imię „Zdzisław” – w podziękowaniu p. Zdzisławowi Polkowi za ogromne zaangażowanie w realizację nowopowstałej inwestycji.  

Po poświęceniu obiektu przez ks. Rafała Stasiejko na scenie zaprezentowały się zespoły „Dobrowianki”, „Radość” oraz wokalistka Klaudia Barska.  

Po części oficjalnej Burmistrz Tychowa Robert Falana zaprosił przybyłych gości na poczęstunek.

Za pomoc w organizacji uroczystości składamy podziękowania:

 • Żanecie Zienkiewicz -  Osieckiej Kierownik GOSiGK w Tychowie oraz pracownikom GOSiGK,
 • Katarzynie Kalbarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie,
 • Lucynie Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie oraz pracownikom GOK,
 • Kołu Gospodyń Wiejskich „Babeczki” z  Dobrowa,
 • Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej Dobrowa,
 • Zespołom Ludowym Dobrowianki i Radość
 • Klaudii Barskiej,
  a także:
 • Krzysztofowi Kubiszowi – sklep w Dobrowie,
 • mieszkańcom Dobrowa
  oraz dwóm chłopcom: Frankowi i Stasiowi za trzymanie wstęgi przy jej uroczystym przecięciu.  

Inwestycja została dofinansowania w 63,63% w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi: 499 998,00 zł.

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Wyświetlono: 270

Facebook.com Twitter.com