Wyniki konkursu na najładniejszą ozdobę dożynkową w gminie Tychowo w 2020 roku

Konkurs na najładniejsza ozdobę dożynkową w gminie Tychowo w 2020 r. rozstrzygnięty!

Do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Tychowa Roberta Falanę przystąpiło 7 sołectw z terenu gminy Tychowo, Sołectwa:

 • Czarnkowo,
 • Liśnica,
 • Motarzyn,
 • Pobądz,
 • Tyczewo,
 • Warnino,
 • Wicewo.  

Komisja konkursowa w składzie:

 • Milena Mazur – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Białogardzie oddział
  w  Tychowie - Przewodnicząca komisji,
 • Anna Rydzkowska – Przewodnicząca Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Białogardzie – członek komisji,
 • Lech Balewski – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Białogardu – członek komisji,

w dniu 5 października br. dokonała oceny zgłoszonych do konkursu ozdób dożynkowych i przyznała nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc:

I miejsce: Sołectwo Motarzyn – nagroda o wartości 1200 zł,

II miejsce: Sołectwo Wicewo – nagroda o wartości 800 zł,

III miejsce, ex aequo: Sołectwo Liśnica i Sołectwo Tyczewo – nagroda po 500 zł.

Pozostałe sołectwa otrzymują 200 zł za udział w  konkursie. Gratulujemy!

Sponsorami nagród w konkursie są Bank Spółdzielczy w Białogardzie oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Szczecinie RP Białogard.

R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Wyświetlono: 215

Facebook.com Twitter.com