Ogłoszenie o naborze wniosków na zakładanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 - zakładanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu w Biurze Stowarzyszenia.

Wysokość wsparcia: 60.000 zł

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie  dotyczące  zasad  przyznawania  pomocy  w  ramach  konkursu  nr  2/2020  ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się w dwóch terminach: 13 października o godz. 9.00 oraz o godz.11.00. w Parku Technologicznym w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, sala 103 (I piętro).

Zakres szkolenia:

  • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
  • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.
  • Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.
  • Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.
  • Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.
  • Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach kryterium wyboru nr 4. Jednocześnie informujemy, że w celu spełnienia przedmiotowego kryterium obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia.

 

 

 

Wyświetlono: 109

Facebook.com Twitter.com