Ulotka - PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Rolnicy!

Przypominamy o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym 2020, w którym udział poprzez samospis internetowy jest obowiązkowy!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym:

Art. 8a. 1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

#PSR2020

Wyświetlono: 111

Facebook.com Twitter.com