Dyplomy i czeki dla Sołtysów

Uroczyste podsumowanie konkursu dla sołectw na „Najładniejsza ozdobę dożynkową w gminie Tychowo” w 2020 roku

8 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tychowie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu dla sołectw na „Najładniejsza ozdobę dożynkową w gminie Tychowo” w 2020 roku. W konkursie udział wzięło siedem Sołectw:

 • Czarnkowo,
 • Liśnica,
 • Motarzyn,
 • Pobądz,
 • Tyczewo,
 • Warnino,
 • Wicewo. 

Komisja konkursowa w składzie:

 • Milena Mazur – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Białogardzie oddział
  w  Tychowie - Przewodnicząca komisji,
 • Anna Rydzkowska – Przewodnicząca Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Białogardzie – członek komisji,
 • Lech Balewski – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Białogardu – członek komisji,

w dniu 5 października br. dokonała oceny zgłoszonych do konkursu ozdób dożynkowych i przyznała nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc:

 1. miejsce: Sołectwo Motarzyn – nagroda o wartości 1200 zł,
 2. miejsce: Sołectwo Wicewo – nagroda o wartości 800 zł,
 3. miejsce, ex aequo: Sołectwo Liśnica i Sołectwo Tyczewo – nagroda po 500 zł.

Pozostałe sołectwa otrzymały 200 zł za udział w  konkursie.

Uroczystego wręczenia symbolicznych bonów pieniężnych oraz dyplomów Sołtysom poszczególnych sołectw dokonali Burmistrz Tychowa Robert Falana oraz  Dyrektor Banku Spółdzielczego w Białogardzie oddział w  Tychowie - Milena Mazur.

Sponsorami nagród w konkursie są Bank Spółdzielczy w Białogardzie, Zachodniopomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Szczecinie RP Białogard oraz Urząd Miejski w Tychowie.

 

Renata Bosak -Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Wyświetlono: 134

Facebook.com Twitter.com