Komunikat

Komunikat Burmistrza Tychowa Pjm

BURMISTRZ TYCHOWA INFORMUJE

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Tychowo.

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Tychowa z dnia 23 kwietnia 2020 roku określono szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Tychowo.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Tychowo, w szczególności dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną, którzy nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:

  1. Zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych dla osób objętych kwarantanną,
  2. Zakup i dostarczanie produktów spożywczych osobom samotnym, starszym i niepełnosprawnym, którzy nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie
  3. Zakup i dostarczanie leków.

Burmistrz Tychowa informuje, że:

  • koszty pomocy pieniężnej określonej w pkt 2 i 3 ponosi wnioskodawca.
  • uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Tychowo następuje na  wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie w formie:
  • telefonicznej – po numerem  94 31 15 674, 94 31 15 676;
  • elektronicznej (e-mail) : tychowo@naszops.pl
  • pisemnej – na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie: ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo

Wyświetlono: 22

Facebook.com Twitter.com