Dziennik Ustaw

Uwaga! prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniami dot. wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce

Publikujemy (w załącznikach) Rozporządzenia opublikowane w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r.
    w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.
Prosimy o zapoznanie się z ww. aktami prawnymi oraz o  stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Wyświetlono: 13

Facebook.com Twitter.com