Apel do rodziców

Apel do rodziców

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Apelujemy do Rodziców odpowiedzialne podejście do profilaktyki związanej z panującym koronawirusem. W okresie rosnącego zagrożenia prosimy o dopilnowanie, by dzieci pozostawały w domu – nie wychodziły na place zabaw, unikały miejsc publicznych.

Prosimy, by dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi, których w sposób szczególny musimy chronić przez zarażeniem koronawirusem. Nie rekomendujemy powierzenia opieki nad dziećmi dziadkom i osobom starszym. Obowiązek opieki nad dzieckiem w obecnych okolicznościach należy do rodziców.

Jednocześnie informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni w wysokości 80% wartości wynagrodzenia. Rodzic może również skorzystać z innych form umożliwiających opiekę nad dziećmi, w tym urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie albo form pracy zdalnej w warunkach domowych, po uzgodnieniu z pracodawcą.

Pamiętajmy też, że zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii, więc czas ten można wykorzystać na naukę w warunkach domowych - powtórzeń materiału dydaktycznego i wszelkiej pracy, która ma charakter edukacyjny.

Burmistrz Tychowa

Wyświetlono: 18

Facebook.com Twitter.com