Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV

W dniach 23, 24, 25, 26 i 27 listopada 2020 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od pojazdów osobowych.

Zbiórka prowadzona będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach gminy (odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej np.: opony, nie będą odbierane. Nie będą odbierane również odpady remontowo-budowlane).

Ze względów logistycznych właściciele nieruchomości położonych w miejscach z utrudnionym dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala od centrum miejscowości), którzy mają do oddania odpady wielkogabarytowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76 lub osobiście  w pok. nr 20 w terminie do 19 listopada 2020 r.

TERMINY ZBIÓRKI:

23 listopada :

Tychowo- Miasto.

24 listopada :

Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno, Osówko, Rudno, Sadkowo, Sławomirze, Stare Dębno, Trzebiec, Wicewo, Żukówek.

25 listopada :

Drzonowo Białogardzkie, Trzebiszyn, Bukowo, Bukówko, Dobrowo, Dobrówko, Modrolas, Retowo, Słonino, Zaspy Wielkie.

26 listopada :

Borzysław, Buczki, Czarnkowo, Dobrochy, Dzięciołowo, Gizałki,  Kowalki, Pobądź, Smęcino, Solno, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Podborsko, Skarszewice.

27 listopada :

Posesje trudno dostępne:

  • Drzonowo B. 22
  • Kowalki nr. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56
  • Motarzyn nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36
  • Osówko nr. 4, 5, 29, 30, 31, 32, 34
  • Sadkowo nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 43, 44
  • Stare Dębno nr. 38, 39
  • Warnino nr. 2
  • Wicewo nr. 22, 22/1
  • Zastawa.       

Wystawione przez mieszkańców odpady odbierane będą sukcesywnie z poszczególnych miejscowości.
W związku z powyższym w przypadku dużej ilości wystawionych odpadów, w niektórych miejscowościach ich odbiór może nastąpić nieco później.

Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą od wczesnych godzin porannych mieszkańcy proszeni są o wystawienie odpadów w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego ich odbiór. Właściciele nieruchomości, od których nie zostaną odebrane odpady w terminie i w sposób opisany powyżej, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel.: 94 316 02 76. Informacje należy przekazać do piątku, 27 listopada 2020 r. włącznie.


W związku z tym, że samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposażone są w system pozycjonowania (GPS) umożliwiający identyfikację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia składane przez właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą weryfikowane z zapisami GPS pojazdów.

Wyświetlono: 224

Facebook.com Twitter.com