Nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie

Nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie

Szanowni Państwo,
od 4 listopada 2020 r. drzwi wejściowe do siedziby GOPS będą otwarte.

  1. Na I piętrze w siedzibie GOPS Tychowo wyznacza się strefę obsługi klienta, gdzie znajdować się może wyłącznie jeden klient i pracownik.
  2. Podczas przebywania jednego klienta w Ośrodku pozostali Interesanci oczekują na spotkanie z pracownikiem przed wejściem do Ośrodka.
  3. Przyjęcia interesantów w sprawach, których nie można załatwić w inny sposób         odbywają się wyłącznie w wyznaczonej strefie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z pracownikiem GOPS terminu i godziny spotkania.
  4. Klienci oraz pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz obowiązek dezynfekcji rąk.

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem poczty email, telefonicznie lub przez e-PUAP.

Pamiętaj! Zanim przyjdziesz do Ośrodka- umów wizytę w swojej sprawie z pracownikiem z działu merytorycznego.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad.

Numery telefonów:

Sekretariat: 94 3115 676 lub 94 3115 674
Sekcja pracy socjalnej: 94 314 68 55 lub 94 314 68 56 (pracownicy socjalni)
Sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: 94 314 68 54  
Kierownik: 94 314 68 57
 

 

 

 

 

Wyświetlono: 154

Facebook.com Twitter.com