Stypendia artytyczne

Stypendia artystyczne

    Urząd Miejski w Tychowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych dla mieszkańców zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury, spełniających kryteria wymienione w Uchwale Nr V/51/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 6 czerwca 2011 r., będą przyjmowane do 30 października 2020 r. (piątek) do godz. 14:00.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego należy składać do Burmistrza Tychowa na kancelarię podawczą (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

Wyświetlono: 155

Facebook.com Twitter.com

Załączniki