Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie z uwagi na problem zanieczyszczenia przestrzeni publicznych (ulic i chodników) zużytymi środkami ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek stosowanych przez obywateli w czasie pandemii zawraca się z prośbą o zwiększenie wśród mieszkańców świadomości i odpowiedzialności za zachowanie w obszarze higieny osobistej, szczególnie dotyczące postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej w ogólnodostępnych przestrzeniach miejskich.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS CoV-2, znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na jednorazowe środki ochrony osobistej.
To niestety oznacza rosnący problem zanieczyszczenia przestrzeni publicznej, gdzie niejednokrotnie zużyte maseczki oraz rękawiczki widoczne są w otoczeniu koszy na śmieci czy na chodnikach. Zużyte środki ochronne stanowią poważne zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W związku z tym należy pamiętać, aby po użyciu jednorazowych maseczek oraz rękawiczek bezzwłocznie wyrzucić je do kosza na odpady zmieszane.
Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie uprzejmie prosi o informacje dotyczące sytuacji oraz podjętych działaniach na Państwa obszarze.

Katarzyna Kozłowska
PSSE w Białogardzie

Wyświetlono: 41

Facebook.com Twitter.com

Załączniki