Jak bezpiecznie przetrwać upał:

GZZK zaleca:

  1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne środki przekazu
  2. Utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń, głównie poprzez stosowanie żaluzji, zasłon oraz urządzeń klimatyzacyjnych
  3. Przebywając na zewnątrz unikać miejsc nasłonecznionych. Zakładać na siebie luźno dopasowane ubiory, najlepiej w jasnych kolorach. Chronić głowę przed nasłonecznieniem.
  4. Pic regularnie duże ilości soków naturalnych i niegazowanej wody mineralnej
  5. W zamkniętych pojazdach nie pozostawiać zarówno osób, jak i zwierząt.
  6. Ograniczyć spożywanie napoi alkoholowych
  7. Korzystając z wypoczynku nad wodą, unikać miejsc nasłonecznionych: nie schładzać raptownie ciała.
  8. Bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  9. Szukając pomocy wzywać straż pożarna tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel.999), policje (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.