NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - link do Starostwa

Urząd Miejski w Tychowie uprzejmie informuje, że punkt nieodpłatnego udostępniania Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych do wglądu i do pobierania w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu znajduje się w Biurze Obsługi Rady Miejskiej I piętro, pok. 21 .