Obraz przedstawia opis zasad strefy żółtej

Ważny komunikat: Cały kraj strefą żółtą od dnia 10.10.2020 r.

Zasady w strefie żółtej
Zasady obowiązujące w strefie żółtej to:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa,
  • max. 75 gości podczas imprez okolicznościowych,
  • zgromadzenia do 150 osób, w tym odległość między różnymi zgromadzeniami musi wynosić minimum 100 m,
  • jedna osoba na cztery m2 w restauracjach,
  • wydarzenia kulturalne z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej, max. 100 osób w plenerze, 25% zajętych miejsc w kinach.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Wyświetlono: 119

Facebook.com Twitter.com