ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV (link otworzy duże zdjęcie)

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

W dniach 24, 25, 26, 27 i 28 sierpnia 2020 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od pojazdów osobowych.


Zbiórka prowadzona będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach gminy (odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej np.: opony, nie będą odbierane. Nie będą odbierane również odpady remontowo-budowlane).


Ze względów logistycznych właściciele nieruchomości położonych w miejscach
z utrudnionym dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala od centrum miejscowości), którzy mają do oddania odpady wielkogabarytowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76 lub osobiście  w pok. nr 20 w terminie do 17 sierpnia 2020 r.


TERMINY ZBIÓRKI:

24 sierpnia:

Tychowo- Miasto.

25 sierpnia:

Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno, Osówko, Rudno, Sadkowo, Sławomirze, Stare Dębno, Trzebiec, Wicewo, Żukówek.

26 sierpnia:

Drzonowo Białogardzkie, Trzebiszyn, Bukowo, Bukówko, Dobrowo, Dobrówko, Modrolas, Retowo, Słonino, Zaspy Wielkie.

27 sierpnia:

Borzysław, Buczki, Czarnkowo, Dobrochy, Dzięciołowo, Gizałki,  Kowalki, Pobądź, Smęcino, Solno, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Podborsko, Skarszewice.

28 sierpnia:

Posesje trudno dostępne: Drzonowo B. 22

                                    Kowalki nr. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56

                                    Motarzyn nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36

                                    Osówko nr. 4, 5, 29, 30, 31, 32, 34

                                    Sadkowo nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 43, 44

                                    Stare Dębno nr. 38, 39

                                    Warnino nr. 2

                                    Wicewo nr. 22, 22/1

                                     Zastawa.

       

Wystawione przez mieszkańców odpady odbierane będą sukcesywnie z poszczególnych miejscowości.
W związku z powyższym w przypadku dużej ilości wystawionych odpadów, w niektórych miejscowościach ich odbiór może nastąpić nieco później.

Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą od wczesnych godzin porannych mieszkańcy proszeni są o wystawienie odpadów w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego ich odbiór. Właściciele nieruchomości, od których nie zostaną odebrane odpady w terminie i w sposób opisany powyżej, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel.: 94 316 02 76. Informacje należy przekazać do piątku, 28 sierpnia 2020 r. włącznie.


W związku z tym, że samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposażone są w system pozycjonowania (GPS) umożliwiający identyfikację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia składane przez właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą weryfikowane z zapisami GPS pojazdów.

Opublikowano: 30 lipca 2020 11:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 88

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.