Gmina Tychowo realizuje projekt „Zdalna Szkoła Plus”

Gmina Tychowo realizuje projekt „Zdalna Szkoła Plus” (link otworzy duże zdjęcie)

 

15 maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. To drugi projekt, w którym Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Instytucja postanowiła przeznaczyć pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli. Łącznie z programem „Zdalna Szkoła” na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów CPPC przeznaczyło 366 mln złotych.

    Gmina Tychowo w drugim projekcie otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł. Kwota została przeznaczona na zakup 30 laptopów z oprogramowaniem wraz z zestawem słuchawkowym torbą oraz myszą komputerową.

2 lipca br. (czwartek) 23 zestawów sprzętu zostało przekazane Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie p. Katarzynie Kalbarczyk, 3 lipca br. siedem zestawów sprzętu przekazane zostanie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrowie p. Jolancie Pawlik.

Sprzęt na czas nauki zdalnej  trafi do uczniów oraz nauczycieli. Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Łącznie Gmina Tychowo, aplikując o środki z obu programów zakupiła 47 sztuk laptopów na łączną kwotę 135 000 złotych. Należy podkreślić fakt, że uzyskana pomoc finansowa stanowi bardzo duże wsparcie dla naszej gminy w realizacji zadań oświatowych.

Programy „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Więcej informacji o programie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

 

Opublikowano: 02 lipca 2020 12:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 262

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.