Uroczysta sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Tychowie

Uroczysta sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Tychowie (link otworzy duże zdjęcie)

  Rada Miejska w Tychowie podczas sesji w dniu 30 czerwca 2020 roku udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Tychowa Robertowi Falanie oraz zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Gminy Tychowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2019 rok. W głosowaniu udział wzięło 15 obecnych podczas obrad Radnych - za udzieleniem absolutorium głosowało 14 Radnych.

Pozytywną ocenę w kwestii rozliczenia ubiegłorocznego budżetu gminie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobne stanowisko zajęli radni Komisji Rewizyjnej, którzy wnioskowali o udzielenie absolutorium.
Za okazane zaufanie i za współpracę w realizacji budżetu burmistrz Falana podziękował Skarbnik Gminy, Radnym Rady Miejskiej w Tychowie, pracownikom Urzędu Miejskiego w Tychowie i kierownikom jednostek organizacyjnych.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez burmistrza a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny jego działalności w zakresie realizacji budżetu. Podejmując uchwałę udzielającą burmistrzowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z założonymi planami finansowymi przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów.

R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Opublikowano: 01 lipca 2020 08:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 293

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.