ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISK, PLAŻ I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISK, PLAŻ I MIEJSC OKAZJO (link otworzy duże zdjęcie)

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISK, PLAŻ
I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

  • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli ( z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),
  • Nalży unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
  • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,
  • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa ( z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,
  • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny) i przyborów toaletowych,
  • Zaleca się szczególna dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami / urządzeniami publicznego użytku,
  • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji, o ile to możliwe,
  • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Opublikowano: 29 czerwca 2020 12:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 115

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.