ZAPROSZENIE NA OBRADY XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

Na wniosek Burmistrza Tychowa zwołuję w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Nadzwyczajną XXII Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 lipca 2020. o godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
2. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2020-2031,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 r.,
c) w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Tychowa wyróżniającym się absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Tychowo,
d) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tychowo na rok szkolny 2020/2021.

3. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski

Opublikowano: 15 lipca 2020 10:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 511

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.