INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W SYTUACJI STANU EPIDEMII

Skuteczne złożenie oferty oraz otwarcie ofert w sytuacji stanu epidemii


W celu zachowania ostrożności oraz w trosce o zdrowie mieszkańców w związku z zagrożeniem koronawirusem Urząd Miejski w Tychowie od 16.03.2020 r. do odwołania obsługuje interesantów w ograniczonym zakresie czyli: telefonicznie, e-maliem lub przy pomocy platformy ePUAP.

Wobec powyższego w celu skutecznego złożenia oferty  w okienku podawczym Urzędu Miejskiego w Tychowie,  proszę  o użycie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do urzędu.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert na zadanie „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek i z placówek oświatowych z terenu gminy Tychowo od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. oraz od 01.09.2021r. do 30.06.2022 r.” upływa  w dniu 31.03.2020 r. o godz.10:00.


W celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka rozprzestrzeniania się koronowirusa informuję, że nie będzie możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert. Zainteresowane osoby będą mogły obejrzeć transmisję on-line z otwarcia ofert.

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Transmisja na stronie: www.przetargi.tychowo.pl

Opublikowano: 24 marca 2020 14:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 401

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.