SUSZA 2019 R. – INFORMACJE

Susza (link otworzy duże zdjęcie)

Burmistrz Tychowa, w związku z wystąpieniem zjawiska suszy na terenie Gminy Tychowo,
w oparciu o System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, informuje, iż rolnicy, których uprawy zostały dotknięte w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód suszowych.

 

Zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, w VIII okresie raportowania obejmującym okres od 01 czerwca do 31 lipca, susza dotknęła następujące gatunki roślin uprawnych:

uprawiane na glebach kategorii I - bardzo lekkiej, silnie podatnej na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty:

-      zboża ozime,

-      zboża jare,

-      kukurydza na ziarno,

-      kukurydza na kiszonkę,

-      ziemniak,

-      chmiel,

-      tytoń,

-      warzywa gruntowe,

-      krzewy owocowe,

-      drzewa owocowe,

-      truskawki,

-      rośliny strączkowe;

uprawiane na glebach kategorii II - lekkiej, podatnej na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty:

-      zboża jare,

-      kukurydza na ziarno,

-      kukurydza na kiszonkę,

-      tytoń,

-      warzywa gruntowe,

-      krzewy owocowe,

-      truskawki,

-      rośliny strączkowe;

uprawiane na glebach kategorii III - średniej, mało podatnej na suszę: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty:

-      krzewy owocowe.

Informujemy, iż mapa kategorii glebowych znajduje się pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód suszowych wraz z wnioskiem o szacowanie znajdują się na stronie: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=154

Do wniosku producent rolny jest zobowiązany dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.

Podstawą do rozpoczęcia szacowania strat w uprawach rolnych przez Komisję jest potwierdzone przez IUNG zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych kategoriach glebowych. W związku 

z powyższym na razie szkody będą szacowane przez Komisję tylko na wyżej wymienionych uprawach. 

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Opublikowano: 06 sierpnia 2019 14:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 317

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.