PODPISANIE UMÓW NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH

 (link otworzy duże zdjęcie)

19 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Tychowie podpisano dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych.

Pierwsza umowa dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej w Liśnicy”, umowa nr 2opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie”.

Umowy podpisali: z ramienia Gminy Tychowo p. Robert Falana – burmistrz Tychowa oraz p. Leokadia Sas – Skarbnik Gminy, natomiast z ramienia wykonawcy dokumentacji projektowej – p. Łukasz Daglis.

Zgodnie z warunkami umów Wykonawca wykona kompleksową dokumentację projektowo-techniczną planowanych przedsięwzięć oraz sprawował będzie nadzór autorski na pracami, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożonymi ofertami.

Wartość zadań:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej w Liśnicy” – 9.000,00 zł;

2) opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie” – 18.500,00 zł.

Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowych i wykonawczych to 25 października 2019 r.

L. Osiecka- Kachnowicz

Opublikowano: 19 czerwca 2019 12:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 321

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.