ZAPROSZENIE NA OBRADY XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

 (link otworzy duże zdjęcie)

4 maja 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie (sala konferencyjna) odbędą się obrady XX Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

2. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia
oficjalne.

3.Interpelacje i wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwał; 

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w  Żłobku Gminnym w Tychowie,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok,
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 za 2019 rok,
  4. w sprawie przyjęcia  Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tychowo za 2019r.
  5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok,
  6. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. 

5. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski

Opublikowano: 29 kwietnia 2020 14:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2517

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.