PODPISANIE UMÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYCHOWIE

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo, (link otworzy duże zdjęcie)

17 maja br. w Urzędzie Miejskim w Tychowie podpisano dwie umowy z Wykonawcami na realizację zadań na terenie gminy Tychowo.

Umowę na wykonanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo, gm. Tychowo”, w formule – zaprojektuj i wybuduj podpisali: Robert Falana – burmistrz Tychowa, Leokadia Sas – skarbnik Gminy Tychowo oraz wykonawca p. Zbigniew Sawicki F.H.U. SAVI – POL z Karścina.  

W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane w szczególności następujące prace:

-     wyrównanie terenu i inne prace ziemne;

-     budowa nawierzchni ścieżek;

-     budowa stawu wraz z montażem fontann;

-     odbudowa rowu melioracyjnego;

-     zagospodarowania istniejących terenów zielonych wraz z nasadzeniami,

-     budowa nawierzchni pod altanami;

-     montaż sceny;

-     montaż oświetlenia.

Wartość inwestycji: 1.099.930,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2020 r.

      Druga umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Tychowo”. Podpisy na umowie złożył, obok Burmistrza Tychowa oraz Skarbnik Gminy, wykonawca – p. Piotr Cielecki z firmy „Inżynieria przyrody” ze Szczecina.

Prace związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego przeprowadzone zostaną na 37 działkach położonych w rejonie Dobrowa, Dobrówka i Modrolasu o łącznej powierzchni 862,5 ar i potrwają do końca sierpnia 2019 r.

Koszt realizacji zadania: 30.739,50 zł.

Gmina Tychowo aplikuje o dofinansowanie do kosztów realizacji tego zadania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ograniczenie oraz powstrzymanie ekspansji barszczu przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, w tym stanu populacji gatunków roślin i zwierząt, którym barszcz zagraża.
Niemierzalnym efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i zwierząt przebywających na terenie gminy Tychowo, a także zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej w obszarze zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia.

R. Bosak-Szewczyk


Opublikowano: 17 maja 2019 12:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 370

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.