UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Odpady (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 04.05.2019 r. w Tychowie odbył się odbiór tworzyw sztucznych i szkła. Zgodnie z harmonogramem odpady należało wystawić przed posesję do godziny 6:00. Niestety część mieszkańców wystawiła odpady zbyt późno, dlatego też odpady w wielu miejscach nie zostały odebrane przez firmę ATF.

Nieodebrane odpady zostaną odebrane podczas następnego wywozu, tj. 31.05.2019 r.

 

Przypominamy, że odpady w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję
do godziny 6:00 rano.

 

Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca:
- 12,00 zł za osobę, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 24,00 zł za osobę, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zawiadomienia o zmianie stawki zostały dostarczone mieszkańcom gminy w miesiącu lutym 2019 r. W związku z powyższym od marca 2019 r. należy dokonywać opłat w kwocie podanej w zawiadomieniu. Część mieszkańców naszej gminy dokonuje opłat według starych stawkach.  Prosimy o sprawdzenie poprawności  dokonanych wpłat  i ewentualne uzupełnienie brakującej kwoty.

Wobec osób niedokonujących poprawnie opłat zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne i zostanie wydana decyzja administracyjna określająca wysokość opłaty.

Opublikowano: 07 maja 2019 13:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 392

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.