ZAPROSZENIE NA OBRADY VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja (link otworzy duże zdjęcie)

30 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady VII Sesji  Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z VI sesji.

2. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym

3. Wystąpienia zaproszonych gości.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Podjęcie uchwał;

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.;
  2. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tychowo za 2018r.
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,
  4. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tychowie,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na obszarze gminy Tychowo,
  6. w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta i gminy Tychowo na lata 2019 - 2020 (aktualizacja Planu na lata 2017 - 2020),
  7. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2015-2016 oraz 2017-2018,
  8. w sprawie przyjęcia „ programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

7. Zakończenie Sesji.


Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski

Opublikowano: 23 kwietnia 2019 09:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 802

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.