GALA "TYCHOWSKI HEROS"

 (link otworzy duże zdjęcie)

9 lutego 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie odbyła się uroczysta Gala
„Tychowski Heros”.

Podczas gali uhonorowano firmy, które osiągają wysokie wyniki ekonomiczne a także wyróżniono osoby i organizacje, które swym działaniem przyczyniły się do tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju lokalnej społeczności.

Wyróżnieni zostali społecznicy, firmy i instytucje wspierające rozwój Gminy Tychowo we wszelkich dziedzinach w minionym 2018 r.

Na uroczystość przybyli: Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,  Henryk Budzyła Przewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego, Peter Böhm Naczelnik Urzędu Neverin, Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina, Henryk Ręcławowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie, Paweł Kowalski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie, Dariusz Michalak i Zdzisław Polek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie, Radni Rady Miejskiej w Tychowie, Jacek Rudziński Zastępca Burmistrza Tychowa i Przewodniczący Kapituły Konkursowej „Tychowski Heros”, Krystyna Dobrzańska Sekretarz Gminy Tychowo, Sołtysi, Piotr Rynkiewicz Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie, Robert Parafinowicz Dyrektor Oddziału Polska Spółka Gazownictwa Koszalin, Anna Młynarczyk  Dyrektor BS Białogard O/Tychowo, Anna Rydzkowska Przewodnicząca Rady Powiatowej Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Jarosław Wasilewicz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Tychowo, Wodzisław Ziętek Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Białogard,  Elżbieta Machowicz Skarbnik Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Zofia Jarzębska – Prezes Stowarzyszenia Amicus w Tychowie, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych naszej Gminy.

Uroczystość prowadziła Lucyna Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie.

Na wstępie Burmistrz Tychowa Robert Falana powitał zebranych gości i zaprezentował pracę tychowskiego samorządu w 2018 roku. Wymienił największe inwestycje oraz przedsięwzięcia a także  plany rozwoju Gminy Tychowo na kolejne lata.

Następnie wyróżniono laureatów konkursu „Tychowski Heros”.

Statuetki w kategorii Firma Roku otrzymali: Arla Foods SAFriedrichs Polska Sp. z o.o. , Pommernfisch Sp. z o.o., Trend Meble Sp. z o.o.

W kategorii Działalność Społeczna Tychowskiego Herosa otrzymali: Renata Bosak – Szewczyk, Jolanta i Janusz Broda, Ireneusz Brysik, Komisja WOŚP: Renata i Jarosław Chwała, Renata Chwała, Monika Kurek, Ewa Łukjaniec, Iwona Haśkiewicz, Teresa Jakimiuk, Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie, Zdzisław Polek, Anna i Witold Rydzkowscy, Elżbieta i Piotr Serafin, Tadeusz Stolarczyk, Mirosław Surdyk, Mateusz Więcek.

W kategorii Mecenas Kultury i Sportu wyróżnienia przyznano dla: Banku Spółdzielczego w Białogardzie O/Tychowo, Firmy Friedrichs Polska Sp. z o.o.Koła Łowieckiego CZAJKA, Firmy Pommernfisch Sp. z o.o.Nadleśnictwa Białogard, Nadleśnictwa Tychowo.

W kategorii: Jubileusz 20- lecia działalności wyróżnienia otrzymali: Wioleta Jączkowska, Sylwester Ponik Zakład Usług Leśnych, Rafal Job ZESTALI.PL, Marek Matysiak Usługi Leśne i Transportowe.

W kategorii: Jubileusz 25 – lecia działalności wyróżnieni to: Alicja Radziuk Handel Usługami Spożywczo Przemysłowymi, Eugeniusz Gliwa, Jadwiga Matejko Sklep Spożywczo Przemysłowy „JOWISZ”, Stanisław Mazur Usługowy Zakład Ogólnobudowlany, Aleksander Dębny „DREWDAS”.

W kategorii: Jubileusz 35 – lecia działalności wyróżnienie otrzymał Stefan Korol Usługowy zakład Instalacji Elektrycznej.

W kategorii: Jubileusz 40 – lecia działalności wyróżnienie otrzymał Zbigniew Kononowicz Usługowy Zakład mechaniki Pojazdowej i Ślusarsko Mechaniczny.

 „Tychowskiego Herosa” o charakterze specjalnym w tym roku z rąk Burmistrza otrzymali: Klaudia Barska i Tomasz Rogoziński.

 Burmistrz Robert Falana na zakończenie poprosił na scenę Naczelnika Urzędu Neverin Petera Böhm i podziękował na owocną współpracę transgraniczną, za realizację licznych projektów wręczając statuetkę „Tychowskiego Herosa”. Pan Böhm nie krył swego zdziwienia, podziękował za uznanie, opowiedział o wspólnych spotkaniach i planach na 2019 r.  

W przemówieniu zwrócił się do Pana Stanisława Wziątka Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o to, aby w przyszłym okresie programowania Euroregion Pomerania nie zmieniał swych granic. Abyśmy nadal mogli wspólnie współpracować Euroregion nie może wykluczyć naszych gmin ze terenu swojego działania.  Obawy te uzasadnił tym, iż wynikają one z informacji przekazywanych w Pomeranii po stronie Niemieckiej. 

W trakcie Gali wystąpili artyści z GOK: zespoły taneczne Chaos, Hałas, Mirage, solistka Klaudia Barska oraz Zespół Gama: Ewelina Falana, Ewelina Franielczyk, Nikola Józwiak, Tatiana Jabłońska. Młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami.

Po części oficjalnej Burmistrz zaprosił gości na bankiet.

Dziękujemy wykonawcom za przygotowanie części artystycznej. Laureatom życzymy wszelkiej pomyślności i kolejnych owocnych lat pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali, aby Gala i Bankiet mogły mieć tak uroczysty i podniosły charakter.

tekst M. Broda

fot. Izabela Wesołowska

Opublikowano: 11 lutego 2019 12:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 870

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.