III POLSKO – NIEMIECKI KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

 (link otworzy duże zdjęcie)

14 grudnia 2018r. zorganizowano w naszej Gminie trzeci już Polsko – Niemiecki Kiermasz i Koncert Bożonarodzeniowy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach współpracy z niemiecką Gminą Neverin, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - Fundusz Małych Projektów, w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia Polska w Euroregionie Pomerania.

W realizację zadania zaangażowano: Gminę Tychowo, Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie oraz Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie.

O godzinie 16.00 rozpoczęły się: Kiermasz oraz Koncert. Gości powitali Burmistrz Tychowa - Robert Falana oraz Dyrektor GOK – Lucyna Michalak. Głos zabrał Naczelnik Urzędu Neverin Peter Böhm, który wyraził zadowolenie ze współpracy z Gminą Tychowo i zaprosił do stoiska na kiermaszu, które przygotowała delegacja niemiecka. Następnie na pięknie udekorowanej sali widowiskowej GOK wystąpili: zespoły ludowe Dobrowianki i Radość, Klaudia Barska, Klaudia Kubiczek, Zespół wokalny GOK - Gama (instruktor K. Kalbarczyk), grupy taneczne GOK – Chaos, Hałas i Mirage (instruktor K. Wojcieszek), Zosia Szyderska ze Szkoły Podstawowej w Tychowie zagrała kolędę na fortepianie przy akompaniamencie na skrzypcach P. Katarzyny Kalbarczyk, Hania Falana (SP Tychowo) zaśpiewała kolędę przy akompaniamencie skrzypiec (K. Kalbarczyk) oraz gitary (Michał Stanisławski). Z przedstawieniem „Pragnienia” zaprezentował się zespół pracowników ECCE HOMO z Kowalek. Koncert prowadziła Kluadia Barska – GOK Tychowo. 
Na zewnątrz, przed budynkiem GOK, animacje teatralne przygotowały grupy teatralne GOK: Banda i Alter Banda wraz z instruktorem Beatą Bekisz. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców pojawili się: Trzej Królowie, Pastuszkowie i Anioły. Wszyscy wchodzili w interakcje z mieszkańcami, przekazywano światełko pokoju, dzielono się chlebem i … dobrą nowiną. Zwieńczeniem animacji było pojawienie się Maryi z Dzieciątkiem oraz Józefa, którym towarzyszył niestrudzony kucyk. Wszyscy udali się do tradycyjnej, specjalnie na ten dzień zbudowanej Szopki, w której znalazły się też owieczki. Żywa szopka wzbudziła zainteresowanie i dostarczyła wielu wzruszeń. Naszym młodym aktorom i instruktorowi należą się wielkie słowa uznania za przygotowane animacje. 
W czasie Kiermaszu swoje stoiska mieli: Przedszkole Dębowa Chatka w Tychowie, Rada Rodziców SP w Dobrowie, SP im. Adama Mickiewicza w Tychowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. J. Radomskiego w Tychowie, Stowarzyszenie Rozwoju „Razem”, Stowarzyszenie” Nasz Wspólny Cel”, Stowarzyszenie Amicus, Ośrodek NOREW z Kowalek, Tychowska Akademia Filantropii, Sołectwo Kikowo, Sołectwo Warnino, Sołectwo Wicewo, M. Adamczyk z Dobrowa, Pani Grudniewska, T. Rogoziński , Pani Sikora, Pani Wydmuch, Pani Szwec. Swoje stoisko mieli też goście z Niemiec. Serwowane przez nich grzane wino cieszyło się powodzeniem. Wszyscy z ochotą podchodzili również do stoiska, gdzie podawano gorące uszka i barszczyk ugotowany w Przedszkolu i SP w Tychowie. Wszystkie stoiska na Kiermasz były przygotowywane przez kilka miesięcy. Efekt był imponujący: było różnorodnie, kolorowo i niezwykle atrakcyjnie. 

14 grudnia 2018 r. zapisze się na długo w naszej pamięci. Przed budynkiem GOK oraz wewnątrz - na sali, zgromadziła się bardzo duża ilość mieszkańców, było kolorowo i panowała serdeczna atmosfera. Przedsięwzięcie wymagało zaangażowania wielu osób i instytucji. Autorem projektu była Magdalena Broda z UM w Tychowie. 
Wyrazy uznania za pracę należą się pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. 
Podziękowania kierujemy ponadto w stronę: Janusza Bąka z Eko Ranczo w Rudnie – za udostępnienie i przywiezienie owieczek do żywej szopki, Piotra Kaczmarka za dostarczenie kucyka, Piotra Kaźmierczaka za transport konika. Państwu Witkowskim za drewno z tartaku na szopkę, Annie Sokołowskiej, Mirosławowi Dzięciołowi i Władysławowi Matwijczakowi za siano do szopki, Zofii Tarwackiej za uszycie pięknych strojów dla sekcji teatralnej, Wiktorowi Rakoczemu, Hannie Białek oraz Pawłowi Jączkowskiemu za pomoc okazaną sekcji teatralnej, Marcinowi Matejko za użyczenie sprzętu oświetleniowego, D. Murawskiemu – Firma Trend- za materiał na skrzydła dla Aniołów. 

Pragnę złożyć też podziękowania tym wystawcom, którzy podziękowali symbolicznie i przekazali na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie jedno lub kilka ze swoich rękodzieł. To dla nas bardzo miły i cenny gest. Dziękujemy.

L. Michalak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

Fot. I. Wesołowska, M. Broda

 

Opublikowano: 17 grudnia 2018 12:01

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 889

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.