ZAPROSZENIE NA OBRADY II SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

14 grudnia 2018 r. o godz. 1000

w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna)

odbędą się obrady II Sesji  Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z L i I  Sesji Rady Miejskiej.

2. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030;

   - przedstawienie projektu uchwały,

   - odczytanie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030;

   - przedstawienie opinii Komisji Mienia, Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa,

   - głosowanie nad projektem uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2019.

- przedstawienie projektu uchwały,

- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tychowo na 2019 rok,

- przedstawienie opinii Komisji Mienia, Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa,

- głosowanie nad projektem uchwały.

6. Podjęcie uchwał;

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r,

b)  w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Miejskiej.

c) w sprawie reprezentowania praw i obowiązków Gminy Tychowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Opublikowano: 10 grudnia 2018 12:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 359

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.