UROCZYSTA XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

UROCZYSTA XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE (link otworzy duże zdjęcie)

W czwartek, 27 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie podczas Sesji Rady Miejskiej odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielkom szkół prowadzonych przez Gminę Tychowo, które w sierpniu pomyślnie zdały egzamin.

Nauczyciele w trakcie kariery zawodowej zobowiązani są do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. W efekcie opracowano ścieżkę rozwoju zawodowego, która zakłada awanse na kolejne stopnie zawodowe: stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany i profesor.

Warunkiem uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Tychowa.

Burmistrz Tychowa odczytał uroczyście Rotę Ślubowania o następującej treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, a Panie odpowiedziały zgodnie „Ślubuję”.

Następnie akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył nauczycielkom Burmistrz Tychowa, w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kowalskiego.
Akty mianowania otrzymały:

  1. Pani Marta Bober – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie,
  2. Pani Sylwia Mulawa -  nauczycielka religii w Szkole Podstawowej w Dobrowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Anna Naleśnik

 

Opublikowano: 28 września 2018 11:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 771

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.