GMINNE DOŻYNKI W TYCHOWIE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na stadionie miejskim w Tychowie 22 września 2018 r. odbyły się gminne dożynki. Na uroczystość przybyli rolnicy oraz przedstawiciele rządu i samorządu. Obecnością swą zaszczycili: Poseł na Sejm RP Stefan Romecki, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jerzy Kotlęga, Starosta Białogardzki Tomasz Hynda, Przewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego Henryk Budzyła wraz z Radnymi Powiatu Białogardzkiego Jerzym Żukiem i Zbigniewem Brzozowskim, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski wraz z Radnymi Miejskimi, Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński, Sekretarz Gminy Tychowo Krystyna Dobrzańska, Kierownik  ARiMR w Białogardzkie Monika Puchta – Krokos, Z-ca Dyrektora Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Koszalinie Krzysztof Nieckarz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie Damian Kulczycki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie Jacek Szpuntowicz, oraz Lech Balewski po Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białogardzie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tychowo Jerzy Wicik, sołtysi, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek gminnych oraz licznie mieszkańcy gminy Tychowo.

Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza parafii Mieszałki ks. Krzysztofa Stefana. Podczas mszy wierni podziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. Ks. Proboszcz poświęcił wieńce i chleby dożynkowe. Uroczystość poprowadziła Lucyna Michalak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, która na wstępie poprosiła starostów dożynkowych Państwa Ewę i Grzegorza Kaźmierczaków o przekazanie chleba dożynkowego na ręce gospodarza Burmistrza Tychowa Roberta Falany.

Po ośpiewaniu wieńców przez zespół ludowy Radość i Dobrowianki Burmistrz Tychowa wraz z  Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tychowie, Zastępcą Burmistrza, Sołtysami i Starostami Dożynkowymi udali się do zgromadzonych na stadionie mieszkańców i podzielili się chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż.

Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej uhonorowali statuetkami „Rolnika Roku 2018” rolników oraz osoby wspierające rolnictwo.

Statuetkę za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa na terenie Gminy Tychowo otrzymali

 1. Jan Mazurkiewicz  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białogardzie
 2. Lech Balewski po Kierownika Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białogardzie
 3. Monika Puchta – Krokos Kierownik ARiMR Białogard
 4. Pan Wojciech Pacuła „KARPOL” Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

W kategorii: MŁODY ROLNIK 2018

 1. Mateusz Rydzkowski
 2. Maciej Zacholski
 3. Bartłomiej Zajączkowski

W kategorii ROLNIK ROKU 2018

 1. Ewa i Grzegorz Kaźmierczak
 2. Katarzyna i Daniel Jączkowscy
 3. Anna i Wiesław Nowak
 4. Danuta i Janusz Woźnica PAKK 1994
 5. Jan Fijoł
 6. Katarzyna i Arkadiusz Korolak
 7. Maria i Roman Boroń
 8. Ewa i Radomił Dadon
 9. Danuta i Stanisław Solińscy
 10. Magdalena i Mariusz Broda
 11. Henryk Piuto
 12. Waldemar Wilkosz
 13. Jolanta i Janusz Broda
 14. Genowefa i Piotr Kuczmera

W kategorii: GOSPODARSTWO RODZINNE 2018

 1. Janina, Beata i Bernard, Daniel Kłosowscy
 2. Anna i Witold, Karolina i Mariusz Rydzkowscy
 3. Jan i Stanisława, Łukasz i Joanna Borowczak, Rafał Borowczak
 4. Tadeusz, Marian i Stanisław Mochoccy

 

Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się zespoły i wokaliści działający przy GOK w Tychowie tj.: Zespół Gama, Hałas, Mirage, Daria Szymanowska - tancerze GOK Tychowo, solistka Klaudia Barska. W trakcie części obrzędowej Dożynek wiersze recytowały: Zuzanna Kaszkur oraz Malwina Wrona.  Pieśni obrzędowe wykonały zespoły: Dobrowianki i Radość. W części artystycznej na scenie zaprezentowali się: Zespół Iskierki ze Szkoły Podstawowej w Tychowie, Maria Galińska i Zofia Szyderska wykonały na akordeonach popularne przyśpiewki ludowe i Alicja Łukjaniec

 

            Komisja konkursowa dokonała oceny wieńców dożynkowych oraz stoisk sołeckich. Pierwsze miejsce w kategorii „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” otrzymał wieniec wykonany przez sołectwo Warnino. Drugie miejsce przyznano wieńcowi z sołectwa Czarnkowo a trzecie z sołectwa Sadkowo, kolejne miejsca zajęły wieńce sołectw Kowalki, Wicewo, Bukówko, Kikowo, Motarzyn. Czeki wręczyła Dyrektor Banku Spółdzielczego Odział w Tychowie Pani Anna Młynarczyk. Bank ufundował nagrody finansowe dla sołectw za zajęcie I m-ca 1.000 zł, II m-ca 700 zł, III m-ca 500 zł. Za IV miejsce statuetkę oraz słodkie upominki wręczyła V-ce Prezes Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania Aleksandra Kowalczyk. Pozostałym sołectwom nagrody za udział w konkursie wręczył Burmistrz Tychowa Robert Falana wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Kowalskim i Zastępcą Burmistrza Jackiem Rudzińskim.

            W konkursie na „Najładniejsze stoisko dożynkowe gminy Tychowo” zwyciężyło stoisko sołectwa Sadkowo tuż przed sołectwem Kowalki i sołectwem Dobrowo. Pozostałe miejsca zajęły sołectwa Kikowo, Motarzyn, Zaspy Wielkie, Tyczewo, Warnino, Wicewo, Liśnica, Bukówko, Czarnkowo. Nagrody i czeki wręczył Burmistrz Tychowa Robert Falana wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Kowalskim i Zastępcą Burmistrza Jackiem Rudzińskim. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe w wysokości: I m-ce 800 zł, II m-ce 600 zł, III m - ce 400 zł.  Za udział 200 zł.

Ponadto na stadionie gościliśmy licznie stoiska z regionalnymi produktami, wyrobami twórców ludowych i rękodzielników, prezentowały się lokalne firmy oraz mnóstwo stoisk z atrakcjami dla dzieci. 

Stoiska wystawili m.in.: Nadleśnictwo Tychowo, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, BS Białogard, KRUS Koszalin.

W „XVI Turnieju Sołectw Gminy Tychowo” wystartowało 14 drużyn z terenu gminy. Było ubijanie piany na czas, tor przeszkód, wspólne drużynowe chodzenie na drewnianych nartach. Ostatecznie XVI Turniej Sołecki wygrało sołectwo Borzysław. Drugie miejsce przypadło sołectwu Kowalki. Trzecie miejsce wywalczyło Sadkowo. Kolejne miejsca zajęły sołectwa Bukówko, Czarnkowo, Dobrowo, Kikowo, Motarzyn, Trzebiszyn, Modrolas, Wicewo, Warnino, Zaspy Wlk., Liśnica. Nagrody za II i III m-ce ufundowała Zachodniopomorska Izba Rolnicza, w której imieniu wręczyła czeki Przewodnicząca Anna Rydzkowska. Pozostałym nagrody wręczył Burmistrz Tychowa wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Zastępcą Burmistrza.

 

Po południu odbył się występ gwiazdy wieczoru zespołu „AFTER PARTY” przy którym licznie bawili się mieszkańcy. Zwieńczeniem sobotniej imprezy była zabawa pod gwiazdami przy zespole WENA. Mimo deszczowego wieczoru mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych.

 

Serdeczne podziękowania za wsparcie oprawy dożynek kierujemy do: Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Sarbinowa, Banku Spółdzielczego w Białogardzie, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Firmy Friedrichs Polska Sp. z o.o., Kwiaciarni Barbary Łowkis, Firmy Arla Foods SA, Pommernfisch Sp. z o.o.

 

Dziękujemy pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie, Urzędu Miejskiego w Tychowie, Szkoły Podstawowej w Tychowie, Strażakom OSP Sadkowo i Osówko, ks. Proboszczowi Parafii Mieszałki za nieocenioną pomoc przy organizacji dożynek.


M.Broda

Opublikowano: 24 września 2018 14:04

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 1112

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.