OTWARCIE CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO W TRZEBISZYNIE

Otwarcie centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie (link otworzy duże zdjęcie)

1 września 2018 r. uroczyście otwarto „Centrum rekreacyjno – turystyczne w Trzebiszynie”. Gmina Tychowo otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki otrzymaliśmy poprzez Środkowopomorską Grupę Działania w Koszalinie.

Na uroczystość przybyła Aleksandra Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania z Koszalina, Henryk Budzyła Przewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego, Paweł Kowalski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie,  zastępca Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński, Radni Miejscy Gminy Tychowo, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych oraz mieszkańcy.

Burmistrz Tychowa Robert Falana powitał gości oraz poprosił dzieci o przecięcie wstęgi. Ksiądz Proboszcz Andrzej Sołtys poświęcił nowy budynek. Przekazał też na ręce Sołtysa Trzebiszyna krzyż do świetlicy. Zespół Radość zaśpiewał specjalnie na tę okoliczność przygotowaną przyśpiewkę. Dzieci recytowały wiersze, w których dziękowały za nowy budynek i podkreślały wagę zajęć świetlicowych.

Mieszkańcy przygotowali poczęstunek dla gości. Po uroczystości otwarcia rozpoczęto w Sołectwie Trzebiszyn świętowanie zakończenia wakacji. Wspominano rocznicę wybuchu II wojny światowej.  Pogadankę historyczną przygotował na tę okoliczność Paweł Urbaniak z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości.

Takie spotkania w naszej gminie odbywają się coraz częściej – powiedział burmistrz Falana. Co chwilę obserwuję jak społeczności lokalne z poszczególnych sołectw organizują się i działają we wspólnym dobrze pojętym interesie. Budują wiaty piknikowe i boiska. Dbają o place sołeckie i organizują pikniki. To jest właśnie kwintesencja samorządności! Gmina pomaga, ale inicjatywa i chęć do działania jest w samych mieszkańcach i za to im wszystkim dziękuję – dodał burmistrz.

Wartość projektu to  ok. 317.000,00 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Mamy nadzieję, że nowo powstały budynek znakomicie spełniać będzie funkcję rekreacyjno - turystyczną dla Sołectwa Trzebiszyn. Będzie on miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Z pewnością będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom, gdzie najmłodsi będą mieli szansę edukacji
i integracji z innymi.

 

 

 

Opublikowano: 04 września 2018 13:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 554

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.