OTWARCIE SCIEŻKI ROWEROWEJ W TYCHOWIE

Otwarcie ścieżki rowerowej w Tychowie (link otworzy duże zdjęcie)

27 sierpnia br., uroczyście otwarto ścieżkę pieszo rowerową w Tychowie. Gmina otrzymała dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu pt.: Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania
z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego”
jest poprawa komfortu
i bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego a także lepsza komunikacja z dworcem kolejowym w Tychowie. Uruchomiliśmy również  Tychowski Rower Miejski zlokalizowany na dwóch stacjach rowerowych waz z 20 sztukami rowerów. Całkowity koszt inwestycji 1.014.00 zł. Gmina Tychowo pozyskała dofinansowanie
w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Tychowa Robert Falana, Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski, Urszula Miller-Grzybowska - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej z Koszalina oraz przedstawiciel mieszkańców Tychowa. Na uroczystości obecny był również Zbigniew Brzozowski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego, Natalia Kłus-Szczeblewska – Kierownik Referatu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, inspektor w biurze ZIT Aleksandra Kosowicz,  Radni Miejscy Gminy Tychowo, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych.

Goście mieli okazję przetestować rowery miejskie. Odbyła się przejażdżka nowo wybudowaną ścieżką do stacji zlokalizowanej przy dworcu PKP.

Po części oficjalnej goście udali się do UM Tychowo gdzie w sali konferencyjnej Burmistrz Tychowa opowiedział o zakończonej inwestycji, jej etapach i realizacji. Zaprezentował także plany na budowę ścieżki w kierunku miejscowości Borzysław. Jest to kolejna inwestycja w ramach środków RPO WZ 204-2020 ZIT która będzie realizowana w naszej Gminie. Wartość projektu to ponad 2 miliony złotych! Dofinasowanie 85%.

 

MB

Opublikowano: 28 sierpnia 2018 08:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 648

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.