Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego

loga.png

Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego

 

Projekt polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej (droga wojewódzka nr 167) od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 167 i 169 oraz drogi powiatowej nr 1185Z do ul. Kolejowej, przy której znajduje się dworzec kolejowy w Tychowie.

Realizacja inwestycji ma za zadanie poprawić komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszo-rowerowego, a także zapewnić lepszą komunikację z dworcem kolejowym w Tychowie. Droga ta połączy przez chodnik przy ul. Białogardzkiej (droga woj. nr 169) istniejącą strefę ekonomiczną „Tychowska Strefę Inwestycyjną” Podstrefę Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej centrum miejscowości z dworcem kolejowym przy ul. Kolejowej w Tychowie. Trasa ta będzie trasą dojazdową z dworca PKP do centrum miasta Tychowo i odwrotnie.

Przy dworcu kolejowym planowane jest usytuowanie wiaty dla pozostawianych rowerów, 2 placów postojowych oraz dwóch stacji rowerowych z 20 dostępnymi sztukami  rowerów do wynajęcia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:  

-        budowę ścieżki pieszo-rowerowej długości 726,0 mb

-        budowę zjazdów o łącznej powierzchni 96 m2

-        budowę spoczników przy przejściach dla pieszych i chodników o łącznej powierzchni 85,0 m2

-        ustawienie barier rurowych segmentowych o łącznej długości 14,0 mb

-        remont istniejącej nawierzchni miejsc postojowych 40,0 m2

-        oznakowania pionowe i poziome wg zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego

-        instalację 2 stacji rowerowych wraz z 20 sztukami rowerów miejskich.

 

Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska, jak również ułatwienie dotarcia mieszkańcom niepodróżującym transportem samochodowym do pracy z miejsca przesiadkowego, którym jest dworzec PKP w Tychowie.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przyczyni się do poprawy dostępności miejsc pracy i zwiększenia bezpieczeństwa w dojeżdżaniu do pracy. W okresie letnim ścieżki służyć będą również turystom, co spowoduje odciążenie drogi wojewódzkiej nr 167 oraz lokalnych dróg.

Inwestycja będzie miała charakter ogólnodostępny. Projekt spełnia zasady wynikające z „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 960 159,78 zł

Wkład funduszy UE 85% wynosi 816 135,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia projektu:  wrzesień 2018 r.

Opublikowano: 18 kwietnia 2018 14:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1003

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.