NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W MLGR

nabór wniosków (link otworzy duże zdjęcie)

MIELEŃSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. "ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE 2014-2020"

Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. w ramach przedsięwzięć:

1.1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

1.1.2 Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku. 

1.1.3 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru na obszarze LSR do 2022 roku. 

Cel ogólny 2. Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. w ramach przedsięwzięcia:

2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

2.2.1 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku. 

Termin składania wniosków: od 29 czerwieca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. do godz. 15.00

Zapraszamy na:

- spotkanie informacyjne 22 czerwca 2018 r.godz. 12.30

- szkolenie z wypełniania wniosków 25 czerwca 2018 r.  godz. 12.30,

które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tychowie. Podczas szkolenia wnioskodawca będzie miał możliwość konsultacji swojego wniosku.

Szczegóły na stronie www.mlgr.pl oraz na załączonych ogloszeniach.

M.B.


Opublikowano: 19 czerwca 2018 11:08

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu [623.47 KB]

Wyświetleń: 275

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.