ZAPROSZENIE NA OBRADY XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

26 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady XLVII Sesji  Rady Miejskiej

 Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Tychowo.
 3. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r.,
  2. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tychowa,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  4. w sprawie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Tychowo,
  6. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Przedszkola Dębowa Chatka w Tychowie,
  7. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie,
  8. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowie,
  9. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukówko,
  10. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzebiszyn,
  11. w sprawie uchwalenia sołectwa Zaspy Wielkie,
  12. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Tychowa.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Opublikowano: 19 czerwca 2018 14:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 361

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.