73 ROCZNICA MARSZU ŚMIERCI - STALAG LUFT IV

Pomnik Jeńców Alianckich Stalag Luft IV (link otworzy duże zdjęcie)

21 kwietnia 2018 r. w Podborsku i Modrolesie odbyły się uroczystości z okazji 73 rocznicy Marszu Śmierci. Organizatorami byli: Gmina Tychowo,   BSMH "Perun”, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Senator RP Grażyna Anna Sztark, Starosta Powiatu Białogardzkiego Tomasz Hynda wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Białogardzkiego Henrykiem Budzyła,  Paweł Kowalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie z wiceprzewodniczącym Zdzisławem Polkiem oraz radnymi miejskimi, Jacek Rudziński Zastępca Burmistrza Tychowa, Piotr Woś - Zastępca Burmistrza Karlina, Lucyna Michalak – Dyrektor Ośrodka Kultury w Tychowie, Jerzy Boczkowski – przewodniczący Rady Kultury w Tychowie, Józef Grabarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie,  Andrzej Kozłowski - Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie, Beata Ostrysz - Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie, Dariusz Michalak Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobolicach, Danuta Ponikwia i Krystyna Otto - Koło Kombatantów w Tychowie, kombatanci: kpt. w st. spoczynku Edward Mucha, ppor w st. spoczynku Alfred Łąpiśoraz przedstawiciele służb mundurowych: kpt. Robert Galicki oraz Zastępca dyr. Kpt. Marek Dankowski –  Areszt Śledczy w Dobrowie, bryg. mgr inż. Jacek Szpuntowicz – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, płk Mariusz Janikowski Dowódca 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego,przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, MOW w Podborsku, Lasów Państwowych oraz członkowie BSMH „PERUN”.   

Na uroczystości obecni byli krewni oraz Małgorzata Autuchiewicz wnuczka polskiego pilota dywizjonu 305 - jeńca Stalagu Luft IV Jana Mikszo. Obecny był również Zygmunt Wujek –autor pomnika w Modrolesie.

Wśród obecnych na uroczystościach w Modrolesie byli także uczniowie ze szkół i placówek oświatowych działających na terenie Gminy Tychowo – ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie, ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń.

W Podborsku tuż przy pomniku przed dworcem PKP, upamiętniającym transporty jeńców podczas II wojny światowej, odbyły się uroczystości z okazji
73 Rocznicy Ewakuacji Obozu STALAG LUFT IV GROB TYCHOW. Przybyłych powitał Burmistrz Tychowa Robert Falana. Paweł Urbaniak z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun przybliżył rys historyczny o kolejowych transportach jeńców podczas II wojny światowej. Pod pomnikiem upamiętniającym transporty jeńców złożono kwiaty i zapalono znicze.
Następnie wszyscy udali się w Marsz Pamięci historyczną trasą prowadzącą do obozu jenieckiego.
Przy asyście wojska i orkiestry wojskowej maszerujący dotarli do Modrolasu. Przy pomniku na terenie dawnego obozu jenieckiego odbyła się główna część uroczystości.

Obchody rozpoczęły się meldunkiem złożonym przez Dowódcę Garnizonu Ppłk Dariusza Bednarczyka, następnie zgodnie z ceremoniałem wojskowym orkiestra wojskowa  odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Uroczystość poprowadził Prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun Zbigniew Izraelski. Na wstępie Burmistrz Tychowa Robert Falana powitał zaproszonych gości i przedstawił historię obozu, następnie odbył się apel poległych zakończony salwą honorową.

Na zakończenie uroczystości złożono pod pomnikiem wieńce i zapalono znicze. 

Z Modrolasu udano się do Podborska gdzie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu otworzyło oraz udostępniło do zwiedzania bunkry  Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Na zakończenie wszyscy biorący udział w uroczystościach zostali poczęstowani grochówką.

Składamy ogromne podziękowania Prezesowi Zbigniewowi Izraelskiemu i Pawłowi Urbaniakowi z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun, którzy przygotowali merytorycznie całą uroczystość w Podborsku i Modrolesie. Dziękujemy Dyrektorowi Pawłowi Pawłowskiemu z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za współpracę i organizację konferencji popularno-naukowej oraz wystawy w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
w Koszalinie nt. historii i funkcjonowania Stalagu Luft IV. Podziękowania składamy również Dyrektorowi Muzeum Oręża Polskiemu w Kołobrzegu Aleksandrowi Ostaszowi za możliwość zakończenia uroczystości na terenie Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Dziękujemy za obecność asyście wojskowej i reprezentacji z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, oraz orkiestrze wojskowej z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, pocztom sztandarowym oraz wszystkim, którzy pomagali przy organizacji uroczystości.

M.B.

Opublikowano: 24 kwietnia 2018 09:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 544

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.