ZAPROSZENIE NA OBRADY XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

26  kwietnia 2018 r. o godz.1000 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady XLV Sesji Rady Miejskiej  

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

2.Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia
oficjalne.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r.,

b)  w sprawie przyjęcia  Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tychowo za 2017 r.,

c)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”,

d) w sprawie zmian w Statucie Gminy Tychowo.

 

5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

7. Zakończenie Sesji.


 

 

                                                  Przewodniczący Rady

                                                  Paweł Kowalski

Opublikowano: 19 kwietnia 2018 13:14

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 364

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.