UMOWA PARTNERSKA Z NEVERIN PODPISANA

 (link otworzy duże zdjęcie)

W środę 10 czerwca 2015 została podpisana umowa o współpracy z niemiecką Gminą Neverin.   

Siedmioosobowa delegacja niemiecka, w skład której wchodzili Naczelnik Urzędu Neverin Peter Böhm i Zastępca Naczelnika Horst Ritschel wzięła udział w spotkaniu gmin w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

Władze Gminy Tychowo od początku kadencji poszukiwały partnerów do realizacji inwestycyjnych projektów projektów międzynarodowych, szczególnie z terenu wschodniej Brandenburgii. Umożliwia to sięgnięcie po środki z Euroregionu Pomerania oraz realizację wspólnych projektów kulturalnych, sportowych i turystycznych. Współpraca z Gminą Neverin z uwagi na położenie na obszarze euroregionu Pomerania może liczyć na wsparcie
z Programu INTERREG VA.

Teraz nasze możliwości współpracy i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej znacznie wzrosną. Uroczystość w dniu 10 czerwca była ukoronowaniem prowadzonych rozmów
i spotkań służących wzajemnemu poznaniu.

Uroczystego podpisania umowy dokonali: Burmistrz Tychowa Robert Falana wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Kowalskim oraz Burmistrz Neverin Perer Böhm wraz z zastępcą Horstem Ritschel. Partnerzy zobowiązali się wspomagać wszelkie działania 
i aktywności, służące nawiązaniu partnerskich i przyjacielskich stosunków między Gminą Neverin i Gminą Tychowo, co przyczyni się do transgranicznego porozumienia obydwu narodów.

Po podpisaniu dokumentów i wzajemnym wręczeniu aktów partnerstwa gospodarze zaprosili gości do zwiedzenia miejsc w których w przyszłości planowane będą inwestycje. Delegacja odwiedziła między innymi kompleks boisk sportowych Orlik, zabytkowe parki, aktualnie rekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Warninie, zbiornik retencyjny w Osówku.

Spotkanie obok części oficjalnej obfitowało również w ustalenia techniczne dotyczące najbliższych miesięcy. W planach są gminne projekty infrastrukturalne. Zapraszamy również mieszkańców i organizacje pozarządowe z tereny gminy Tychowo do nawiązywania współpracy obu regionów i realizowania wspólnych trans granicznych projektów.

Opublikowano: 10 czerwca 2015 14:51

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1114

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.