KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa trwają konsultacje społeczne zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.
w województwie zachodniopomorskim pod kierownictwem Pana Marka Subocza Wicewojewody Zachodniopomorskiego.

Jest to dokument o niezwykłej wadze, zarówno dla rozwoju rolnictwa zachodniopomorskiego, jak i obszarów wiejskich.
Zwracamy się do wszystkich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, aby wzięli aktywny udział w tworzeniu strategii naszego regionu.

Dokument „Zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r.” dostępny jest na stronie: www.zodr.pl

Udział w systemie Konsultacji Społecznych dotyczących strategii województwa zachodniopomorskiego jest ogólnodostępny i nie wymaga od uczestnika logowania się do panelu.
W celu przedstawienia swojego stanowiska lub dodania uwag lub wniosków należy wysłać wiadomość na adres: e-mail:  strategiawpr@zodr.pl

Prosimy zaznaczyć jakiego obszaru dotyczy Państwa opinia. W tym celu należy skorzystać z konspektu zamieszczonego na stronie www.zodr.pl

 

Opublikowano: 06 kwietnia 2018 08:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 683

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.