GRANTY SOŁECKIE 2018

GRANTY SOŁECKIE 2018 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie konkursowe

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2018”.

 

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie
z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.

Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze  uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. wersję papierową Zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisaną przez wójta lub burmistrza, skarbnika i właściwego sołtysa,

2. wersję elektroniczną (skan wersji papierowej, w formacie pdf).

Zgłoszenia do konkursu (jedno Zgłoszenie w jednej przesyłce) zawierające wersję papierową oraz elektroniczną należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

ul. Korsarzy 34,  70-540 Szczecin.

 Decyduje data stempla pocztowego.


w terminie: do  28 lutego 2018 roku


Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr.tel. 91 44-10-208; 91 44-10-216 , e-mail: btoszek@wzp.pl; mplocharski@wzp.pl

 

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano: 06 lutego 2018 08:31

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

GRANTY SOŁECKIE - REGULAMIN KONKURSU [297.44 KB]

GRANTY SOŁECKIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [67.5 KB]

Wyświetleń: 609

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.