SZKOŁY PODSTAWOWE W TYCHOWIE ORAZ W DOBROWIE ZAKWALIFIKOWANE DO RZĄDOWEGO PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA" !

Aktywna Tablica (link otworzy duże zdjęcie)

Głównym celem Programu „Aktywna Tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Dzięki dofinansowaniu z programu każda ze szkół wzbogaciła się o dwie tablice interaktywne,  projektor oraz głośniki. Sprzęt pozwali nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje
z wykorzystaniem atrakcyjnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych.

Szkoła w Tychowie otrzymała dotację rządową w kwocie 14 000 zł, natomiast 3 500 zł zabezpieczono na ten cel w środkach własnych szkoły.

Szkoła w Dobrowie również otrzymała dotację rządową w wysokości 14 000 zł, otrzymała także wsparcie  od organu prowadzącego, czyli Burmistrza Tychowa, w wysokości 3 500 zł.

Kształtowanie postaw innowacyjnych, wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania jest zadaniem ściśle związanym z zapewnieniem w procesie kształcenia lub uczenia się dostępu do nowoczesnych TIK i będzie miało istotny wpływ na przyszłe, aktywne uczestnictwo uczniów w nowoczesnym rynku pracy.

 

R. Bosak-Szewczyk

Opublikowano: 05 grudnia 2017 08:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 482

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.