ZAPROSZENIE NA OBRADY XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

26 lutego 2018 r. o godz: 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie (sala konferencyjna) odbędą się obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XLII sesji.

2. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r.
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tychowo za 2017r.,
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tychowo za 2017 r.
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie,
  5. w sprawie podziału Gminy Tychowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.                                                 

6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

7. Zakończenie Sesji.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Paweł Kowalski   

Opublikowano: 19 lutego 2018 12:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1968

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.