ZAPROSZENIE NA OBRADY XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

 28 grudnia 2017 r. godz: 11:00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie odbędą się obrady XLI Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.

2. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Tychowie.

3. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2017 r.,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Społeczno-Socjalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Tychowie,
  3. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tychowie na 2018 rok,
  4. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tychowie na 2018 r,
  5. w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Tychowie na 2018 rok,
  6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.                                                 

7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Paweł Kowalski   

Opublikowano: 20 grudnia 2017 14:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 721

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.