ZAPROSZENIE NA OBRADY XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

 14 grudnia 2017 r. godz: 11:00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie odbędą się obrady XL Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

2. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2018.

- przedstawienie projektu uchwały,

 • odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tychowo na 2018 rok,
 • przedstawienie opinii Komisji Mienia, Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • przedstawienie opinii Gminnej Rady Sportu,
 • głosowanie nad projektem uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2018-2030;

 •  przedstawienie projektu uchwały,
 •  odczytanie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały  o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tychowo na lata 2018-2030,
 •  przedstawienie opinii Komisji Mienia, Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa,
 •  głosowanie nad projektem uchwały.

6.    Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet radnym i sołtysom,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018.

7.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.                                                        

8.    Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

9.    Zakończenie Sesji.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Paweł Kowalski   

Opublikowano: 06 grudnia 2017 15:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 404

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.