POWITANIE NOWEGO SOŁTYSA SADKOWA

Powitanie nowego Sołtysa Sadkowa. Od lewej: Burmistrz Tychowa Robert Falana, sołtys Wojciech Szatkowski (link otworzy duże zdjęcie)

25 września br. podczas XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie uroczyście powitaliśmy nowego sołtysa Sadkowa.

W wyborach przeprowadzonych 31 sierpnia br. na sołtysa wsi mieszkańcy wybrali Pana Wojciecha Szatkowskiego. Rada Sołecka liczy 4 członków: Urszula Fijałkowska, Agnieszka Zawadzka, Agnieszka Rękas i Anna Barucha.

Składamy serdeczne gratulacje. Życzymy owocnej współpracy z mieszkańcami oraz samorządem, skutecznej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego. Mamy nadzieję, że praca podjęta na rzecz lokalnej społeczności i troska o wspólne dobro, przyczyni się do rozwoju wsi.

R. Bosak-Szewczyk

Opublikowano: 26 września 2017 09:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 713

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.