UWAGA MIESZKAŃCY! ZMIANY W ZASADACH ZBIERANIA ODPADÓW

Zmiany w zasadach zbierana odpadów (link otworzy duże zdjęcie)

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zmieniają się zasady selektywnego zbierania odpadów.

Zmiany dotyczą sposobu selektywnego zbierania odpadów i obowiązkowego oznaczenia odpowiednim kolorem a także nazwą pojemników oraz worków przeznaczonych do ich gromadzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. od 1 lipca br. obowiązkowo będą zbierane w miejscu ich wytworzenia odpady komunalne frakcji:

- papier;

- szkło;

- metale;

- tworzywa sztuczne;

- odpady ulegające biodegradacji.

 

Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny powinny być oznakowane w następujący sposób:

- kolorem niebieskim z napisem „PAPIER” – przeznaczone do zbierania papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;

- kolorem zielonym z napisem „SZKŁO” – przeznaczone do zbierania szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;

- kolorem żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – przeznaczone do zbierania odpadów z metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

- kolorem brązowym z napisem „BIO” – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

 

 W związku z tym, że funkcjonujący obecnie na terenie gminy Tychowo sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest praktycznie zgodny z wprowadzanym przez Ministra Środowiska, przypominamy mieszkańcom gminy Tychowo o obowiązku selektywnego zbierania „u źródła” wymienionych frakcji odpadów i gromadzenia ich w workach lub pojemnikach zgodnie z podanym powyżej opisem.

Informujemy również mieszkańców o tym, że nowe zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych dotyczą również terenów publicznych tzn. ulic, budynków użyteczności publicznej, terenów gminnych, itp., gdzie w najbliższych miesiącach obok dotychczasowych koszy i pojemników na „śmieci” będą ustawiane „kolorowe” pojemniki do selektywnego zbierania odpadów.

Krzysztof Piecuch

Opublikowano: 16 maja 2017 10:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 472

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.