TYCHOWSKIE HEROSY ROZDANE!

TYCHOWSKIE HEROSY (link otworzy duże zdjęcie)

11 lutego 2017 r. to ważna data. W tym dniu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Konkurs Tychowskie Herosy. Ma on na celu promocję firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżnianie osób, które swym działaniem przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju naszej lokalnej społeczności. Wyróżnieni zostają społecznicy, firmy i instytucje, które wspierają rozwój naszej Gminy we wszelkich dziedzinach.

Ta nagroda Burmistrza Tychowa ma charakter honorowy i przyznawana jest raz w roku w następujących kategoriach:

Firma Roku - dla najlepszej tychowskiej firmy roku 2016,

Młody Przedsiębiorca – dla osoby w wieku do 30 roku życia prowadzącej działalność gospodarczą na terenie gminy Tychowo,

Tychowski Heros w kategorii - Jubileusz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Tychowo,

 Tychowski Heros w kategorii - Mecenas Kultury i Sportu - dla przedsiębiorcy lub firmy wspierającej lokalną kulturę lub sport.

Tychowski Heros w kategorii - Działalność Społeczna - dla osób aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej, służących rozwojowi kultury, oświaty i sportu.
Zgłoszenia kandydatów do udziału w Konkursie o Tychowskiego Herosa, zgodnie z regulaminem, mogły być dokonywane przez: Burmistrza Tychowa oraz jego Zastępcę, Radnych Rady Miejskiej w Tychowie, pracowników Urzędu Miejskiego w Tychowie, jednostek organizacyjnych Gminy Tychowo, instytucje i organizacje społeczne, a także przez mieszkańców Gminy Tychowo.

26 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej powołanej przez Burmistrza Tychowa. W jej skład weszli:

  1. Jacek Rudziński, Zastępca Burmistrza Tychowa – Przewodniczący Komisji Konkursowej,
  2. Paweł Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie – członek komisji,
  3. Jerzy Boczkowski, Przewodniczący Rady Kultury – członek komisji,
  4. Magdalena Broda, przedstawiciel Urzędu Miejskiego ds. rozwoju gospodarczego gminy – członek komisji.
  5. Andrzej Kozłowski, Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie – członek komisji,
  6. Mariola Liksza, przedstawiciel Urzędu Miejskiego ds. ewidencji działalności gospodarczej – członek komisji
  7. Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – członek komisji,
  8. Robert Radziuk - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie – członek komisji.

Uroczyste wręczenie wyróżnień - Tychowskich Herosów odbyło się 11 lutego 2017 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Zaproszono laureatów konkursu, przedsiębiorców naszej Gminy, lokalnych samorządowców oraz władze sąsiednich gmin i powiatu. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Tychowa, Robert Falana.

Obecnością swoją zaszczycili nas: Henryk Budzyła-Przewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego, Zbigniew Brzozowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego, Rajmund Wasiak – Radny Powiatu Białogardzkiego, Paweł Kowalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie, Andrzej Możdzyński i Zdzisław Polek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie, Radni Rady Miejskiej w Tychowie, Jacek Rudziński- Zastępca Burmistrza Tychowa, Przewodniczący Kapituły Konkursowej „Tychowskie Herosy”, Krzysztof Bagiński – Burmistrz Białogardu, Jacek Smoliński – Wójt Białogardu, Małgorzata Stachowiak – Zastępca Burmistrza Białogardu, Piotr Woś- Zastępca Burmistrza Karlina, Krystyna Dobrzańska - Sekretarz Gminy Tychowo, sołtysi i członkowie rad sołeckich, Damian Kulczycki- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, Jacek Twardoń- Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie, Jarosław Wasilewicz – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Tychowo, Dorota Maroń- Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Białogardzie, Zofia Jarzębska – Prezes Stowarzyszenia Amicus w Tychowie, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych naszej Gminy.

Uroczystość prowadziła Lucyna Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie.

Galę otworzył występ sekcji teatralnej GOK, która zaprezentowała widowisko słowno- muzyczne pt. „Wszyscy dla Wszystkich”. Jest to adaptacja sceniczna wiersza Juliana Tuwima pod tym samym tytułem w reżyserii Beaty Bekisz, - opiekuna sekcji teatralnej.  Tematyka przedstawienia została dobrana nie przez przypadek. Jest to swoiste przesłanie, zawsze aktualne, mówiące o tym, że każdy swoją pracą dokłada małą cegiełkę dla ogółu, a każdy sukces jest okupiony ciężką pracą i wysiłkiem. Młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami.

 Następnie, Burmistrz Robert Falana podsumował miniony rok 2016. Wymienił największe inwestycje oraz przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Przedstawił też plany rozwoju naszej Gminy na rok 2017 i 2018.

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnianie laureatów konkursu.

Wyróżnienia otrzymali:

W kategorii Firma Roku: Arla Foods, Friedrichs Polska, Pommernfisch.

W kategorii Młody Przedsiębiorca: Pani Iwona Haśkiewicz.

W kategorii Działalność Społeczna Tychowskiego Herosa otrzymali: Zespół Ludowy Dobrowianki, Haśkiewicz Iwona – sołtys wsi Kowalki, Jerzy Napora, Zdzisław Polek, Zespół ludowy Radość, Grzegorz Sikorski – sołtys Słonina, Halina Wąsowska – sołtys Smęcina, Wojciech Węglowski – Prezes Stowarzyszenia ECCE Homo z siedzibą w Kowalkach, Trend Meble.

W kategorii Mecenas Kultury i Sportu wyróżnienia przyznano firmom: Arla Foods,  Friedrichs Polska, Nadleśnictwo Tychowo,  Pommernfisch, Trend.   

 W kategorii: Jubileusz 20- lecia działalności wyróżnienia otrzymali:

Wojciech Golec - Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie, Tadeusz Jankowski -Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w Tychowie, Małgorzata Koza – Firma Usługowo Handlowa w Tychowie, Bogdan Misiak - Zakład Mechaniki Pojazdowej w Sadkowie.

W kategorii: Jubileusz 25 – lecia działalności wyróżnieni to:

Halina Cegiełka - Zakład Fryzjerski w Tychowie, Leszek Kowalski - Zakład Usług Leśnych i Transportowych w Tyczewie, Grażyna Kubisz - Sklep Spożywczy w Dobrowie (od 15 marca 1991 r. do 22 lipca 2016 r.), Jadwiga Matejko - Sklep spożywczo – przemysłowy BARTEK w Tychowie, Erwin Roszak - Handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi w Warninie, Tamara Świątczak - Sklep spożywczo – przemysłowy BARTEK w Tychowie.

Specjalne wyróżnienie - Tychowskiego Herosa o charakterze specjalnym, w tym roku otrzymała Małgorzata Czarnata. Burmistrz Tychowa docenił w ten sposób jej wybitne osiągnięcia sportowe. Wyróżniono też osobną statuetką i słowa podziękowania skierowano w stronę Józefa Grabarczyka, trenera Małgorzaty.  

W czasie Gali, oprócz sekcji teatralnej wystąpili tez inni artyści Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Były to zespoły ludowe: Dobrowianki i Radość, solistka Klaudia Barska oraz sekcje taneczne: Hałas i Mirage.

Po części oficjalnej, Burmistrz zaprosił gości na bankiet do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za perfekcyjne przygotowanie części artystycznej. Laureatom życzymy wszelkiej pomyślności i kolejnych owocnych lat pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny. Dziękujemy lokalnym mediom, że rejestrowały to ważne wydarzenie.

Wszystkim, którzy pracowali nad tym, aby Gala i Bankiet mogły mieć tak uroczysty i podniosły charakter należą się wielkie słowa uznania i podziękowania.

 

L. Michalak, dyrektor GOK w Tychowie
Zdjęcia: Izabela Wesołowska

 

Opublikowano: 13 lutego 2017 11:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1229

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.