ZAPROSZENIE NA XXXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

SESJA RADY MIEJSKIEJ (link otworzy duże zdjęcie)

27 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Tychowie odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Tychowo za 2016 r.
  • projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tychowo za 2016 r.
 3. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2017 r.;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2017 – 2029;

  3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychowa;

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłat diet radnym i sołtysom;

 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.

Opublikowano: 21 kwietnia 2017 13:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 793

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.